Strata Prawka a auto?
02 czerwca 2019

Złomowanie Aut Poznań

Skup i Złomowanie Aut Poznań

Straciłem prawo jazdy za alkohol lub Prędkość co zrobić z autem?

Straciłeś prawko za alko lub piractwo drogowe nie wiesz co zrobić  samochodem ?

Zadzwoń do nas Skup Aut Poznań oferuje pomoc prawną dla swoich klientów oraz odkup uszkodzonych i sprawnych aut 

Czasem bywa że wypiłeś 100 ml wódki lub 2 piwa i po jakimś czasie udałeś się na wycieczkę po nie uniknione tak masz rację to był błąd lecz Polskie prawo Mówi otwarcie ..... 

Problematyka odpowiedzialności sprawcy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest wielowątkowa i zależy od kilku czynników:

  1. Zawartości alkoholu w organizmie sprawcy (wydychane powietrze, krew),

  2. Rodzaju prowadzonego pojazdu (pojazd mechaniczny lub pojazd niemechaniczny)m

  3. Miejsca prowadzenia pojazdu (w ruchu lądowym, czy np. w obrębie własnej posesji).

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić czyn zabroniony jako wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń) albo czyn zabroniony jako przestępstwo (art. 178a kodeksu karnego). Zależy to od stwierdzonej zawartości alkoholu w organizmie sprawcy.

 

 

Zobacz także: Kiedy można stracić prawo jazdy na zawsze?

Zawartość alkoholu w organizmie sprawcy

Wykrycie obecności alkoholu w organizmie sprawcy i określenie jego ilości stanowią znamiona wykroczenia z art. 87 kodeksu wykroczeń. Wykrycie obecności alkoholu we krwi może nastąpić na drodze:

1. Pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą alkomatu (badanie wykonuje uprawniony do tego funkcjonariusz za pomocą podręcznego przyrządu). Należy pamiętać o tym, że, aby wynik z alkomatu stanowił wiarygodny dowód w sprawie, urządzenie musi spełniać określone kryteria, tj.:

  • posiadać aktualne świadectwo legalizacji, czyli dokument potwierdzający, że został poddany badaniu technicznemu i dopuszczony do użytku na określony czas;
  • posiadać nienaruszone plomby, które wykluczają ewentualne ingerencje osób trzecich w wiarygodność dokonanego pomiaru.

2. Pomiaru stężenia alkoholu we krwi sprawcy (pobierana jest ona w oddziale szpitalnym i poddawana analizie laboratoryjnej przez uprawnione do tego osoby).

Kierujący pojazdem ma prawo odmówić poddania się kontroli na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, jednak w tej sytuacji zmuszony jest poddać się badaniu laboratoryjnemu krwi.

W prawie polskim wyróżnia się 2 poziomy stężenia alkoholu we krwi, od których zależy odpowiedzialność sprawcy. Jest to tzw. stan po spożyciu alkoholu, który w przypadku kierowania pojazdem jest wykroczeniem oraz stan nietrzeźwości, który w tym samym przypadku jest przestępstwem. Zależności te prezentuje poniższa tabela:

Stan nietrzeźwości

 

 

Stan po spożyciu

Stan nietrzeźwości

Zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza

od 0,0 mg do 0,09 mg

od 0,1 mg do 0,25 mg

przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Zawartość alkoholu we krwi

od 0,0 ‰ do 0,19 ‰

od 0,2 do 0,5 ‰

przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu

 

Wykroczenie

art. 87 kodeksu wykroczeń

Przestępstwo

art. 178a kodeksu karnego

Tel: 502-159-320

 

Skup Aut Poznań
Skup Samochodów Poznań
Kasacja Pojazdów Poznań